1 Regler

Hvem kan deltage i DMiSprog?

 • Alle elever i grundskoler, gymnasier og andre skoler, som lærer tysk, fransk eller spansk som fremmedsprog må deltage. Tosprogede elever og elever, der har boet mere end 6 måneder i et tysk-, fransk- eller spansksproget land, må ikke deltage.
 • Der er to kategorier: A2 og B1. Kategorierne følger niveauerne i den fælles europæiske referenceramme for sprog. (Læs mere om niveauerne her eller her.)
 • grundskoler og efterskoler deltager på niveau A2
 • gymnasier deltager på niveau B1
 • spansk tilbydes kun på niveau A2
 • Skoler kan deltage i flere sprog.
 • En gruppe skal bestå af mindst 10 elever.

Tilmelding:

Kun lærere kan tilmelde elever. Lærere kan ændre tilmeldinger fra den 16. august indtil den 13. oktober 2017Flere detaljer

2 etaper: en kvalifikationsrunde (online-test) og finaledagen

1. Online-testen:

 • Online-testen er åbent fra 26. september 2017 kl. 7.00 til 13. oktober 2017 kl. 19.00.
 • Online-testen afvikles i klasseværelserne under lærerens opsyn.
 • Der gives 45 minutter til at besvare 60 spørgsmål.
 • Kun elever, som fysisk er til stede i klasseværelset, kan deltage.
 • Eleverne må kun tage testen én gang pr. sprog. Der må ikke anvendes hjælpemidler under testen. Der må ikke søges på internettet eller sendes sms'er under online-testen.
 • De fem bedste skoler i hver kategori kvalificerer sig til kvart-finalen.
 • Den enkelte skoles score udregnes som gennemsnittet af skolens ti bedste elevresultater.
 • Flere detaljer

2. Finaledag:

 • Kvart-finalen, semi-finalen og finalen finder sted den 23. november 2017 på Marie Kruses Skole, Farum.
 • De fem bedste skoler kvalificerer sig til kvart-finalen, skolerne annonceres i løbet af uge 43
 • De fem bedste skoler for hvert sprog og niveau sender 3 elever til kvart-finalen, semi-finalen og finalen. Skolerne bestemmer selv, hvilke tre elever der skal repræsentere skolen. Det behøver ikke være de elever, som har opnået de bedste resultater i online-testen.
 • Flere detaljer

Tvivlsspørgsmål afgøres af en jury bestående af repræsentanter fra sproglærerforeningerne, Goethe-Institut Dänemark og Institut franҫais Danemark.